EU PROJECTS

MicroBlic Sp. z o.o. realizuje projekt nr POIR.03.03.03-30-0013/21 pt. „Mel Pulveris - polski miód przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój firmy Microblic poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji i programach promocji o charakterze ogólnym. Projekt ukierunkowany jest na promowanie polskiej marki produktowej Mel Pulveris poprzez Markę Polskiej Gospodarki.

Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach i misjach gospodarczych . Korzyści dla wzmocnienia pozycji firmy to: dywersyfikacja rynków, wzrost przychodów eksportowych i umiędzynarodowienie.

Wartość projektu ogółem: 180 680,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 180 680,00 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 153 578,00 PLN

MicroBlic Sp. z o.o. realizuje Umowę o powierzenie Grantu dla Projektu nr PMT/1433/8N/2019 w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III " Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach", Działanie 3.3 "Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw".

Celem Grantu jest realizacja Projektu na rynku USA.

Cel zostanie zrealizowany poprzez stworzenie strategii ekspansji, zdobycie nowego rynku zagranicznego, zwiększenie oferty handlowej, rozbudowe aparatu sprzedaży, zwiększenie elastyczności firmy, zwiększenie obrotów firmy.

Całkowita wartość Grantu wynosi maksymalnie: 200 000,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi maksymalnie: 200 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi maksymalnie: 200 000,00 PLN


CONTACT FORM

Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko *
Adres email *
Firma
Treść zapytania *
* - mandatory field
Your personal data will be processed by Microblic Sp. z o.o., ul. Rubiez 46, 61-612 Poznan, Poland for purposes associated with proving a response to your request made through the contact form. You are authorised to access, correct, remove, and transfer your personal data, restrict its processing, object towards data processing, and file complaints to the supervisory authority. Date recipients may include entities providing IT or marketing services to the data administrator. The personal data shall be processed until response to your request.
I hereby agree to receive electronic marketing information to the specified e-mail address from Microblic Sp. z o.o., ul. Rubiez 46, 61-612 Poznan, Poland in accordance with the Electronic Services Law of 18 July 2002 and the Telecommunications Law of 16 July 2004.
Choose the picture with a house on it:


Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept